banner

Verenigingsbestuur

De groepsraad is het hoogste orgaan binnen een scoutinggroep. Dit is onze ledenvergadering waar alle (meerderjarige) leden stemming hebben over het beleid van de groep. De minderjarige leden worden hierin vertegenwoordigd door oudervertegenwoordigers.


Het verenigingsbestuur van Scouting Hedera is verantwoordelijk voor de voorbereidingen en de uitvoering van het beleid. Zij zorgen dat de speltakken voldoende faciliteiten hebben om goede opkomsten te organiseren voor de jeugdleden. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, ledenadministratie, financien en het materiaalbeheer.


De stichting Hedera is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van ons gebouw ‘De Helix’. Zij zorgen voor het onderhoud en zijn het directe contact voor onze vaste huurders.


Contactgegevens:

Vereniging:

Voorzitter: Vacature voorzitter@scouting-hedera.nl
Secretaris: Merel Nederend secretaris@scouting-hedera.nl
Penningmeester: Pauline Nederend penningmeester@scouting-hedera.nl
Materiaalbeheer: Michael Veenhuijsen michael@scouting-hedera.nl
Groepsbegeleider: Vacature groepsbegeleider@scouting-hedera.nl
Lid: Marc van Westerop marc@scouting-hedera.nl
Lid: Vacature

Stichting:

Voorzitter: Vacature
Penningmeester: Peter Tak peter@scouting-hedera.nl
Secretaris: Joost van den Broek Joost@scouting-hedera.nl
Lid: Vacature
Lid: Vacature