Vacatures Stichting

Functionele omschrijving van stichting bestuursleden.

Doel: beheer van de onroerende goederen van de Hedera groep, of te wel: de Helix, Bieslandsepad 19 te Delft.

Taken welke uitgevoerd moeten worden: in onderling overleg zal een taakverdeling gemaakt worden, er zijn wel 3 vaste functies t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester.

Korte termijn werkzaamheden:

 • Toezicht op het gebruik van het gebouw door eigen speltakken en de vaste huurders, tevens zal er op gezette tijden overleg zijn met de huurders.
 • Voorzieningen regelen zoals: zorgen dat er voldoende schoonmaak middelen en toilet papier ed. zijn.
 • Wekelijks de vuilnisbak buiten zetten.

Financiële werkzaamheden:

 • Rekeningen versturen naar de huurders, voor zover nodig.
 • Rekeningen betalen van gemeente, nutsbedrijven, avalex,
 • Beheer van de bank rekeningen

Gebouw onderhoud:

 • Regelmatig de klimop snoeien
 • Regelmatig houtwerk controleren
 • Telefoon en internet verbinding: bij storingen regelen dat het opgelost wordt.
 • Gedurende het jaar en vooral in het najaar meerder malen de dak hoeken schoonmaken van bladeren.
 • Lange termijn onderhoud inschatten
 • Opdrachten verstrekken voor werkzaamheden aan het gebouw door derden

Overige taken:

 • Bestuursleden actueel houden bij de KvK
 • Verlichting en rookmelders controleren, herstellen
 • Afspraken maken voor brandblusser onderhoud
 • Afspraken maken voor het 2 jarig onderhoud aan de CV ketel
 • Sleutel beheer, voornamelijk van de voordeur, bewaren reserve sleutels van de binnen deuren

 

Enkele keren per jaar bestuur vergadering organiseren, ook is er 1 x per jaar overleg met het verenigingsbestuur, of te wel het bestuur van Scouting Hedera.

Ieder bestuurslid wordt door de groepsraad gekozen voor een periode van 3 jaar, daarna moet hij opnieuw gekozen worden als bestuurslid

 

Indien er vragen zijn over de functie, neem dan gerust contact op met het stichtingsbestuur via:   stichtingsbestuur@scouting-hedera.nl